Mēs rūpējamies par jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus interneta veikala vajadzībām.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

Mērķis: mēs apstrādājam jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, preces piegādi līdz jums.

Kādus personas  datus mēs ievācam, lai sasniegtu mērķus, preces piegādei:

 • Vārds Uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese
 • Piegādes adrese
 Datu apstrādi veicam pamatojoties uz līgumu.

 Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, pasūtot preci, Jūs vēlaties, lai preces nogādājam norādītajā adresē. 

Cik ilgi tek glabāti personas dati?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preces pirkuma piegādi, maksimums 2 gadi elektroniskā veidā, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

Kādus personas datus mēs ievācam, ja par preci jūs norēķinieties ar pārskaitījumu?

 • Vārds Uzvārds
 • Bankas konta numurs

Cik ilgi tek glabāti personas dati, ja par preci jūs norēķinieties ar pārskaitījumu?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preces pirkuma piegādi, 5 gadi papīra veidā, atbilstoši Grāmatvedības likumam.

Jūsu personas datus sniedzam arī:

 Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

Jūsu tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 

 • Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

 • Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt to izdarīt mums.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

 • Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi.

 • Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt.

 • Apstrādes ierobežošana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

 • Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

Ar ko man Sazināties, ja man ir jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

 • Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

     IK GN Laiks

Juridiskā adrese: Maskavas iela 260 k4-9, Rīga LV-1063

Tālruņa numurs: +37129449033

E-pasts: [email protected]